Domingo, Pebrero 25, 2024

Pagbag-o sa Pag-uma sa Rice: Innovative Floating Greenhouses